EasyLife-gedupeerden.nl

Rotterdam 5 juni 2016

Aan de Rechter Commissaris  Mr M.G.A. Poelman

Rechtbank Den Bosch

Postbus 70584

5201 CZ  Den Bosch

Betreft: Afronding faillissement EasyLife

Geachte heer Poelman,


Op de crediteurenvergadering betreffende het EasyLife-faillissement van 1 juli 2014 werd ons wel duidelijk dat

dit faillissement niet zeer snel afgerond zou gaan worden. Er was tenslotte sprake van de mogelijkheid een

crediteurencommissie in te stellen waarin gedupeerden mee konden praten over het verdere proces om tot een

afronding c.q. uitkering te komen. Ik heb toen tegen de instelling van de crediteurencommissie gestemd.

De race was zo goed als gelopen, er liep nog één rechtszaak waar we als gedupeerden toch geen vat op zouden krijgen (pand Leeuwarden).

De situatie was mijns inziens zo dat je op 95% van het traject geen invloed hebt mogen hebben,

en dat je met die laatste 5% als gedupeerde nog even medeplichtig gemaakt zou worden aan de hele gang van zaken

met verloren rechtzaken, hopeloze pogingen tot behouden van geld in de boedel, en het geldverslindende optreden van de juristen.

‘Rond het zelf maar af en ik zie de uitkering wel’, was mijn conclusie.

Inmiddels zijn we zo’n 2 jaar verder. Enkele weken geleden verscheen het 16e Faillissementsverslag, en tot onze verbazing

en ontstentenis is er wederom niets veranderd aan de situatie.

Enige troost was dat er dit keer niet met een hark nieuw honorarium voor curatoren bijgeschreven was.

Ik vraag uw aandacht voor de voortgang van dit faillissement.

Honderden schuldeisers zitten met smart te wachten op een uitkering en, vooral, afronding van dit drama.

Graag verneem ik van u wanneer u verwacht dat het EasyLife-faillissement tot een afronding komt.

Daarnaast:

Ik constateer dat er bij intrede van het faillissement in oktober 2008 voor 7 miljoen aan polissen was, en een boel waarde

aan roerende en onroerende goederen. En daar tegenover stond voor een paar ton aan preferente schuldeisers.

Het juridische circus en overige afhandeling van dit faillissement resulteert bijna 8 jaar later in een situatie waarin er te weinig

veilig gesteld is om tussentijds iets uit te keren, en curatoren voor ruim 8 ton aan business hebben gehad.

In het meest gunstige geval komt er uiteindelijk nog geen derde van het aanvangskapitaal in de boedel terug naar de gedupeerden.

Naar mijn idee waren schuldeisers beter af geweest zonder de inspanningen van de curatoren van de afgelopen jaren, en is er

meer schade aangericht dan goed gedaan.

Ik uit daarom bij deze (nogmaals) dat ik de prestaties van onze curator(en) wel erg teleurstellend vind.

Met vriendelijke groet,


Peter de Voogt