Club van gedupeerden 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bericht 3-2-2014
In reactie op de publicaties van de Club.van.Gedupeerden en na een aandringend 
verzoek (gesteund door journalisten) om openbaarmaking van de declaraties van 
de curatoren tot nog toe, hebben de curatoren een reactie op de site van 
Turnaround-advocaten geplaatst. 

Die is te vinden onder :
http://www.turnaroundadvocaten.nl/nieuws-easy-life/ 

 
Hierin worden diverse op de boedel rustende kosten openbaargemaakt.
 
 
De curatoren geven o.a.  aan tot nu toe 787.000,- euro aan kosten gedeclareerd te hebben. 
Voor komend jaar hebben zij aangegeven te verwachten nog eens 3 ton nodig te hebben. 
Totaal 1,1 miljoen!

 
De conclusie van de CvG is derhalve, dat als er inderdaad uiteindelijk maar krap 
één miljoen voor gedupeerden overblijft 
(dat is het huidige door curatoren als ‘veilig gestelde bedrag’ opgegeven saldo) 
de drie curatoren méér uit het faillissement halen, dan er over blijft om met 
400 EasyLife-gedupeerden te delen.
 
Club.van.Gedupeerden
 
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 

 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Persbericht van 28-1-2014


Easylife-gedupeerden zijn zwaar teleurgesteld in curatoren
 
“wij voelen ons voor de 2e keer zwaar benadeeld”
 
Vertegenwoordigers van de gedupeerden in het Easylife-drama (het Lifesettlements-beleggings-schandaal) 
hebben onlangs van de curatoren de tussenstand in het faillissement te horen gekregen. 

Nadat in september 2008 de FIOD een inval bij Easylife deed, bleek van de 42 miljoen van de beleggers 
slechts 12 miljoen echt belegd te zijn in polissen. De ruim 400 gedupeerden konden er van uit gaan dat 
de rest nooit terug zou komen.
Inmiddels heeft de curator zijn werk gedaan. Er zijn beslagen gelegd, boedel en een wagenpark geveild, 
er ligt inmiddels nog zo’n 2 miljoen aan polis-uitkeringen en afgelopen jaar zijn de resterende polissen 
voor 4,7 miljoen dollar in de Verenigde Staten verkocht. Daarnaast liep er een claim op een pand in 
Leeuwarden die nog 1,8 miljoen zou kunnen opleveren.

Gedupeerden meenden dat er nu genoeg in de boedel zat om een tussentijdse uitbetaling te doen, 
waarmee de hoogste noden geledigd konden worden. De curator (Jaap v.d. Meer, van Turnaround advocaten) 
legde uit dat dit niet het geval is. Door onterechte beslagen en bijbehorende claims loopt waarschijnlijk een 
groot deel van het binnengehaalde geld weg. Er is pas zo’n 1 miljoen veiliggesteld.

”Al met al komen wij tot de conclusie dat we zonder bemoeienis van de curatoren al 5 jaar geleden een 
opbrengst van 7 miljoen hadden kunnen hebben, minus de preferente schuldeisen zou er 6,5 miljoen te verdelen 
zijn geweest. Nu is er slechts een bedrag van krap een miljoen veilig gesteld. In vijf jaar tijd is er waarschijnlijk 
door curatoren en juristen met een paar uren per maand meer verspeeld en uit dit faillissement getrokken dan 
dat de gedupeerden ooit terug zullen zien. En de kosten van fouten die zij maken worden niet bij hun eigen  
beroepsaansprakelijkheidsverzekering verhaald, maar gaan af van de uitkering aan gedupeerden”. 
Aldus de leiding van de belangenvereniging van de gedupeerden.
 
De overgrote meerderheid van de gedupeerde ‘beleggers’ bestaat uit mensen die in 2007/2008 een ‘100%-veilige’ 
beleggingshypotheek hebben aangeboden gekregen die hun maandlasten iets kon verlagen.
 
Bron: Club.van.Gedupeerden / www.easylife-gedupeerden.nl
 
Tot nu toe reactie in de pers  n.a.v. de onderstaande notitie van " Club van Gedupeerden" op:
 
 
Beste Easylife-gedupeerden,
 
 
Bij deze reageren wij, de Club.van.Gedupeerden (CvG), op de bijeenkomst bij de curator op maandag 6 januari 2014, 
waar  de het bestuur van de Stichting STELG en wij (CvG) een mondelinge toelichting kregen betreffende de stand van zaken 
in het faillissement.
 
Net als de Stichting zijn wij teleurgesteld, onthutst, en geschrokken van het resultaat.
Voor de bijeenkomst meenden wij dat er minstens 7 miljoen, en mogelijk 9 miljoen in de boedel moest zitten.
 
Waar baseerden wij dit op:
-       Opbrengst veilingen 1,3 mln.
-       Opbrengst verkoop polissen 4,7 mln. dollar
-       Uitkering vrijgevallen polissen, stand december ruim 2 mln.
Daar boven op mogelijk:
-       Rente-inkomsten over bovenstaande bedragen
-       Opbrengst hypotheek Stationsweg 1,8 mln.
 
De curator gaf aan dat er op dit moment slechts 4 mln. in de boedel zit. 
Hij wilde verder geen uitleg geven hoe het komt dat dit bedrag zo laag is. 
Hij is ook niet verplicht dit te doen. Bij navraag werd aangegeven dat de bijeenkomst was
om duidelijk te maken dat een tussentijds uitdeling geen zin had, en dit was de stand van zaken.
Een foute aanname van ons was dat de opbrengst van de veilingen in de boedel viel. 
Deze valt in de boedel van één van de ander faillissementen die de curatoren afhandelen.
Uit de ons getoonde informatie, concluderen we dat er door de curatoren miljoenen verbruikt zijn bij 
afhandeling van het faillissement.
 
Dan de claims: Easy Life had een hypotheek van 1,8 mln. op een pand in Leeuwarden. 
(Dat is óns geld, dat door Easylife niet in polissen is gestopt, maar in een lening aan de vorige eigenaar van het pand). 
Dat is gewoon geleend geld dat, door de lener terug betaald had moeten worden. 
Inmiddels heeft de rechter bepaald dat het hypotheekrecht doorgehaald moest worden. 
Mogelijk door een procedurefout van de curatoren is dit verhaal uitgelopen op een claim van 2,0 mln. áán de curatoren.  
Wij verliezen in deze zaak dus 1,8 mln. recht, en krijgen er een claim van 2,0 mln. voor terug. 
Totaal 3,8 verlies op het boedelsaldo als claim goedgekeurd wordt.
 
De CvG vraagt zich ernstig af wat voor fouten zijn gemaakt bij afhandeling van deze zaak en of de financiële gevolgen wel terecht
op de boedel verhaald worden. 
Wij denken dat de curatoren hier hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor aan zouden moeten spreken.
 
Al met al komen wij tot de conclusie dat we zonder bemoeienis van de curatoren al 5 jaar geleden een opbrengst van 7 Miljoen 
hadden kunnen hebben, minus de preferente schuldeisen zou er 6,5 mln. te verdelen zijn geweest. 
Nu is er slechts een bedrag van krap een miljoen veilig gesteld.
Het resultaat van de afhandeling van dit faillissement vinden wij derhalve zeer bedroevend.
Wij overwegen op dit moment of, en zo ja op welke manier, wij nog tegenacties kunnen ondernemen.
 Het lijkt er op dat het rechtssysteem in Nederland er op gericht is om bij een faillissement de belangen van de Belastingdienst, het UWV, 
en de banken (de preferente schuldeisers) veilig te stellen, en dat wat er daarna over is gebruikt wordt als inkomstenbron 
voor juristen en enorme vergoedingen voor Curatoren
en van wat er over is worden rechtszaken gehouden die de andere juristen weer veel inkomen verschaffen.
In ons geval vrezen wij zelfs dat de juristen dat laatste miljoen ook nog ‘weg-declaren’.
De ‘gewone schuldeiser’ is ons inziens opnieuw de echte gedupeerde in dit verhaal.
Dit geeft ons, ondanks de heldere uitleg van de Curator, het gevoel dat we zeer oneerlijk behandeld worden in dit proces.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Thom Berkvens,
Hans Gilsing,
Peter de Voogt.
 
Club.van.Gedupeerden / www.easylife-gedupeerden.nl / Club.van.Gedupeerden@live.nl
 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Beste Easylife-gedupeerden,

 
De Club.van.Gedupeerden heeft begin december per mail aan de curator aangegeven bepaald niet gelukkig
te zijn met hetgeen dat in het 11e faillissementsverslag van 25.11.2013 stond, en de beslissing om,
tegengesteld aan de verwachtingen, níet tot een tussentijdse uitbetaling over te gaan.

Naar aanleiding hiervan heeft de curator op maandag 6 januari 2014 aan de Club.van.Gedupeerden én
het bestuur van de Stichting STELG een mondelinge toelichting gegeven betreffende de stand van
zaken in het faillissement.

Het komt er beknopt weergegeven op neer dat van alles wat er op dit moment bij de curator binnengekomen is nog slechts 3,5 miljoen over is.
Hierop komt de claim van bijna 2 ton van de heer Rijnaard, en de claim van 2,0 miljoen van de eigenaars van het pand in Leeuwarden, wegens niet doorhalen van hypotheek door curatoren.

Deze claims worden nog betwist, maar uitkomst is natuurlijk onzeker. Blijft over nog krap 1,3 miljoen.
De curatoren menen dat zij daarvan nog 3 ton aan salaris nodig hebben voor hun activiteiten van komend jaar.

Het gevolg is derhalve dat er van de vele miljoenen die tot heden binnengehaald zijn, op dit moment
nog minder dan een miljoen veilig gesteld is voor de concurrente schuldeisers
(bestaande uit voornamelijk de gedupeerde obligatiehouders, u dus).

De curator geeft aan dat het zijns inziens geen zin heeft dit bedrag op dit moment onder de ruim 400 schuldeiser te verdelen. U zou slechts ruim 2% van uw claim terug krijgen.

Minus de kosten van afhandeling van de uitbetaling die de curator dan nog inhoudt natuurlijk.
Wij (CvG) zijn ontdaan door hetgeen wij te horen kregen, en beseffen dat dit bij de vele zwaar getroffen
gedupeerden erg hard zal aankomen, maar menen dat we deze diep trieste stand van zaken toch onverzacht
aan iedereen bekend moeten maken.


Thom Berkvens,
Hans Gilsing,
Peter de Voogt.

Club.van.Gedupeerden / www.easylife-gedupeerden.nl / Club.van.Gedupeerden@live.nl

EasyLife-gedupeerden.nl