Hoger beroep 2014 /15

Eindhovens Dagblad 30-9-2015

DEN BOSCH - Het beleggingsvehikel Easy Life in Helmond is blijven steken in een ambitieus plan

en is nooit omgevormd tot een operationeel bedrijf.

Met deze stelling wist het Openbaar Ministerie de verdediging van de 4 verdachten, woensdag bij het gerechtshof, te verrassen.

Volgens de advocaten-generaal van het Openbaar Ministerie ontbrak het bij Easy Life aan organisatie, bedrijfsvoering,

administratie en controle. Niemand voelden zich verantwoordelijk voor het reilen en zeilen, betoogt justitie.

"Het geld stroomde binnen, maar het ontbrak aan een bedrijfsvoering die kon waarmaken wat aan beleggers was beloofd."

Het oplichten van honderden, gedupeerde gezinnen zou daaruit zijn voortgevloeid.


De verdediging toonde zich verbaasd door het 'nieuwe standpunt' van het Openbaar Ministerie.

De ene advocaat spreekt van 'nieuwe aanvliegroute omdat het OM door gebrek aan bewijs met een probleem zit'.

De ander: "Een kat in het nauw? Redden wat er te redden valt?"

Uitspraak 30 november

Op maandag 30 november doet het gerechtshof uitspraak in de geruchtmakende zaak die al 7 jaar sleept.
Eigen verslag 30-9 :

De Advocaat-Generaal begon de dag met een nieuwe aanval op Easy Life.

Het was geen bedrijf, er was geen controle, geen goede boekhouding , de business case zou niet deugen.

Kortom er kwam veel geld binnen maar een goede organisatie was er niet. 

Het standpunt van een criminele organisatie was er volgens het OM wel.

Van de inleg zou hoge salarissen betaald zijn, veer dure auto’s , veel onroerend goed in

binnen en buitenland maar bijna geen polissen gekocht.

Wederom benoend het OM een aantal gedupeerden.


Het OM vergelijkt deze zaak met Palm invest en gelijkwaardige fraudezaken.Mrs. Teurlings benoemde dat het OM als een kat in het nauw zit.

Alle aantijgingen van het “ geen bedrijf” zijn van Easy Life zoals benoemd in de tenlastelegging hoekte hij van tafel.

Ja er zijn bedrijfsfouten gemaakt , Ja het kon iets slimmer… maar dat maakt het geen oplichting of criminele organisatie .

Als de feiten echt gelezen worden en toegepast past hier enkel een vrijspraak voor Frans Oosterbosch, volgens Mark Teurlings.Ook de advocaat van John Wolbers ziet de strategie van het OM als een World trade centre actie…..

Easy Life wordt omgeduwd, …….het OM ligt op ram koers.Meer gehoorde uitspraken van alle raadslieden waren:

Het OM geeft feitelijke onjuistheden aan.

Het OM neemt niet de moeite om alle dozen met dossier stukken in te kijken.

Het OM heeft niet aan juiste waarheidsvinding gedaan.

Het OM heeft geen bewijs van verduistering.

Er is geld uitgegeven (misschien te veel) maar verduisterd ?

Het OM geeft niet aan hoe, waar en/of wanneer.Daarna kregen alle verdachte het laatste  woord van de rechter.

Alle vier spraken ze het Hof toe met hun laatse verweer . Ieder zijn verhaal, wat is er gebeurt en wat vooral niet.


Ze bedankten het Hof voor de welgemeende aandacht en tijd die ze ervoor gekregen hebben.

 Emotioneel was er nog een excuus van Frans Oosterbosch richting de gedupeerden. “ dit alles was nooit nodig geweest !”Het Hof doet 30 november a.s. uitspraak.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mr. Teurlings hield vandaag zijn pleidooi voor Frans Oosterbosch in het Easylife proces.


Hij haalde aan dat in het proces dat inmiddels al 7 jaar gaande is verschillende stukken niet ingebracht zijn door 

het OM of dat het OM het niet van belang achtte om deze stukken te behandelen. 

Door tunnelvisie , het niet goed rechercheren  zijn belangrijke zaken nooit bekeken of in het dossier opgenomen zoals de laptop met reken modellen.

  

Bij de rechtbank is men op een bepaald moment de zaak uit het oog verloren. 

Mr. Teurlings complimenteerde het Hof dat deze wel de juiste aandacht hebben voor de ernst van de zaak.


Hij gaf een uitgebreide uitleg over het rekenmodel van de polissen zoals Easy Life dit altijd voor ogen had. 

(het Asset management met open eind fund) Erg vreemd is het dan dat het OM getuigen -deskundige hebben

opgeroepen en rapportage hebben laten maken van het “ gesloten end fund” . 

Dit geeft een negatieve berekening van de werkelijkheid. 

Zelfs in het KPMG rapport staan hierover fouten. 

Ook het gebruik van een creditline is hierin nooit mee gewogen.

Volgens zijn advocaat van Frans Oosterbosch hier in 2007 al mee bezig en was er toen genoeg geld om aan 

de verplichtingen van de investeerders  te voldoen. 


Het OM heeft de business-case  nooit goed onderzocht want vooraanstaande banken en universiteiten 

die dit wel gedaan hebben, hebben verklaard dat het systeem zeker werkt. 

Er is zelfs een LISA certificaat afgegeven wat gezien kan worden als een keurmerk van 

kennis van bekwaamheid in deze markt aan Easy Life. 


Ook de curatoren wilde de gedupeerden niet helpen.  

Van de miljoenen die er in kas waren is nog een kleine 6 ton over. Al het geld is weg ……. 

En de rest zal ook wel aan rekeningen opgaan , volgens Mr. Teurlings 

Zelfs in het huis van Bewaring waarin Frans Oosterbosch 21 maanden gezeten heeft werd al gezegd door de 

curatoren dat er "niets meer" voor de gedupeerden over zal blijven.


Zijn verdediging tegen de tenlastelegging van het OM was dan ook het volgende.

Het OM achtte bewezen oplichting en verduistering en lid van een criminele organisatie.

Mr Teurlings sprak dat er in tijde dat Frans leiding gaf aan EL er geen oplichting is geweest. 

De inleggers wisten dat ook bedrijfskosten betaald moest worden (gedeeltelijk van de inleg) en er voldoende geld 

was om aan de verplichtingen van de investeerders te voldoen. Dus van oplichting en/of verduistering kan geen sprake zijn. 

Het lid zijn van een criminele organisatie is totaal niet van toepassing omdat zowel al het personeel als het bedrijf 

Easy Life altijd de doelstelling hebben gehad om een gezond en eerlijk bedrijf te runnen en de inleggers 

te bedienen volgende de overeengekomen contracten.


Als men de feiten op een rij legt hoopt Mr Teurlings dat het Hof de moed heeft om vrijspraak uit te spreken 

richting Frans Oosterbosch. Hij is zeker niet schuldig aan bovenstaande maar heeft niet altijd even slim gehandeld 

en niet slim handelen kan nooit opwegen tegen 21 maanden in voorarrest zitten.De andere dagen komen de advocaten van de andere verdachte aan het woord.

Helaas kan ik daar persoonlijk niet bij zijn.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Eindhovens dagblad 21-9-15             DEN BOSCH 

Na 7 jaar procederen moet Frans Oosterbosch, een van de twee hoofdverdachten in de geruchtmakende 

beleggingszaak Easy Life, worden vrijgesproken. Dat betoogde zijn raadsman maandag voor het gerechtshof in hoger beroep.


Deze week houden de advocaten van de 4 verdachten hun pleidooien. Dinsdag krijgt de raadsman van die 

andere hoofdverdachte, John Wolbers, het woord.

Geen strafbaar feit

Raadsman Mark Teurlings van Frans Oosterbosch omschreef zijn cliënt als een naïeve goedzak die niet

kan worden beschuldigd van oplichting of deelname aan een criminele organisatie. 

"Dat sprake was van interne conflicten en van een crisis en van omgevallen banken kan leiden tot de 

conclusie dat sprake was van veel pech en misschien onopzettelijk mismanagement, maar niet van een strafbaar 

feit", betoogde Teurlings.

De eis

Het openbaar ministerie eiste vorige week 4,5 gevangenisstraf tegen Oosterbosch en Wolbers. 

Dat is gelijk aan de straf die de rechtbank in 2012 opgelegde. Twee medeverdachten, mannen uit Helmond en 

Someren, moeten volgens het OM voor twee jaar de cel in.

Easy Life

Ruim 500 beleggers staken gezamenlijk 42 miljoen euro in Easy Life. Het Helmondse bedrijf zou 

daarmee Amerikaanse levensverzekeringspolissen opkopen. In werkelijkheid kocht Easy Life maar voor 

amper 9 miljoen euro aan polissen op. Het overgrote deel werd gebruikt voor de bedrijfsvoering of 

verdween rechtstreeks in de zakken van Oosterbosch en Wolbers, meent het OM. 

Ze zouden samen voor bijna 15 miljoen euro privé hebben uitgegeven aan vooral aankopen van 

onroerend goed en peperdure auto's.

Slachtoffers zijn vaak mensen die 50.000 tot 300.000 euro inlegden, vaak door een tweede hypotheek op

de overwaarde van hun woning te nemen. Van hun gezamenlijke inleg resteert nog tien procent.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
het Requisitoir van de Advocaat- Generaal.   14-9-2015

DEN BOSCH – 

Het OM handhaaft zijn strafeisen in de zaak Easy Life. Advocaat-generaal M. de Vries eiste 

maandag bij het gerechtshof in Den Bosch 4,5 jaar gevangenisstraf tegen de hoofdverdachten 

John Wolbers en Frans Oosterbosch. Eerder veroordeelde de rechtbank het tweetal tot dezelfde straf.


Een Helmondse medeverdachte, die een jaar celstraf kreeg opgelegd, zou als het aan het OM ligt 

zwaarder moeten worden gestraft. Tegen hem is twee jaar cel geëist. Ook de vierde verdachte,

een man uit Someren, zou volgens het OM tot twee jaar cel moeten worden veroordeeld. 

Dat is conform de strafoplegging door de rechtbank. 

Bij alle verdachten zou het voorarrest nog van de eis af moeten.


In het Requisitoir van de Advocaat-Generaal werd nog ingegaan op een mogelijk vervalste 

handtekening van Wolbers maar daar was na uitgebreid onderzoek geen 100%  

overtuigend bewijs in wel een vermoeden.  Wel vond het OM dat er een bewijs was tegen de 

4 verdachte als lid van een criminele organisatie die zich bezig gehouden hebben met oplichting. 

Tevens werd in haar verhaal nog eens uitgebreid stilgestaan bij de verschillende prospectussen, 

de risicofactoren en werden verschillende investeerders benoemd. 

Haar conclusie was dat de beleggers door de prospectussen verkeerd zijn voorgelicht , 

Easylife zich voordeed als bonafide party met zelfs nog het TV optreden van John Wolders bij 

Harry Mens in Businessclass, maar dat ze toch aan alle elementen van oplichting hebben voldaan. 

Volgende week komt het verweer van de advocaten met de start van Frans Oosterbosch.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Verslag uit Quote van de zitting van juni 2015;

Nieuwe zitting Easy Life-zaak ‘verre van succes’ voor John Wolbers


Woensdag 17 juni vond er een inhoudelijke zitting plaats in de langslepende Easy Life-kwestie. 

Het Eindhovens Dagblad meldt dat John Wolbers een belangrijke slag heeft geslagen met een toegewezen handtekeningonderzoek, maar volgens Mark Teurlings, advocaat van medeverdachte Frans Oosterbosch, is dit onzin. ‘De voorzitter was echt boos op Wolbers.’

De voormalig baasjes van Easy Life worden al sinds 2008 gerechtelijk achter de vodden gezeten wegens het vakkundig laten verdampen van €42 miljoen aan beleggingsgelden. De bedoeling was dat de knaken in Amerikaanse levensverzekeringen gestopt zouden worden, maar het merendeel zou eerder in de eigen zak geïnvesteerd zijn.

In eerste aanleg werden alle directieleden veroordeeld tot een enkeltje gevangenis. Voor hoofdverdachten John Wolbers en Frans Oosterbosch was de rechtbank, met een verdict van 4,5 jaar cel, het strengst. Daar kwam later nog een claim van €16 miljoen bovenop. Natuurlijk gingen de heren in hoger beroep, welke inmiddels op volle toeren draait.

Woensdag vond er een zitting plaats bij het Hof in Den Bosch waarbij nieuwe stukken werden behandeld. Volgens een aanwezige scribent van het Eindhovens Dagblad was de dag een belachelijk succes voor John Wolbers, die voor elkaar kreeg dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat controleren of er handtekeningen zijn vervalst bij inschrijvingsaktes.

Maar volgens Mark Teurlings, de hoofdstedelijke strafpleiter die Frans Oosterbosch bijstaat, verliep de dag anders. ‘Zo’n onzin, het was verre van een succes’, meldt hij Quote. ‘Dat handtekeningonderzoek en een extra verhoor was al in januari toegewezen. De voorzitter was echt boos op Wolbers en de AG (advocaat-generaal) dat het nog niet was gebeurd. Ook vond het Hof het heel erg niet leuk dat Wolbers niet aanwezig was.’ Het NFI heeft nu tot 1 september de tijd gekregen om het rapport in te leveren. 'Geen uitstel meer, anders hebben ze pech.'

Volgens Teurlings waren de uren in het gerechtshof juist uitermate goed besteed aan Oosterbosch, die mocht uitleggen dat met diens berekeningen niks mis was. ‘In eerder in beslag genomen stukken heb ik een prospectus gevonden waarin staat dat de portefeuille levenspolissen verhandeld kan worden. Daaruit blijkt dat de beleggers door Frans niet onjuist of volledig zijn voorgelicht; wel door de anderen daarna.’ Ook is er geschermd met een universitaire studie die Oosterbosch’ ideeën zouden bevestigen. En dus, zo resumeert de advocaat: ‘Als iedereen naar Frans had geluisterd was het een succes geweest. Iedereen in de zaal was er stil van. Het ED heeft het duidelijk totaal niet begrepen.’

Verslag eerste dag J. Wolbers 24-11-14
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

DEN BOSCH - 19 november 
Easy Life was geen piramidespel en had geen financiële ramp hoeven 
worden voor de kleine beleggers.

 

Van een groot financieel gat is bij Easy Life in de 
tijd dat ik er zat geen sprake geweest

 

Dat betoogde hoofdverdachte Frans Oosterbosch woensdag voor het Gerechtshof. 
Er was voldoende dekking voor de verplichtingen. 
Justitie heeft volgens hem met de inval de ineenstorting veroorzaakt.

Einde Easy Life

Als Easy Life rustig was voortgezet, was alles in orde gekomen. 
Maar in plaats daarvan brak er intern onenigheid uit, gevolgd door een inval 
van Justitie en arrestatie van de top van het Helmondse beleggingsbedrijf. 
Einde Easy Life, dat 42 miljoen bij kleine beleggers had opgehaald, waarvan 
slechts 7,6 miljoen geïnvesteerd was in polissen. 
Oosterbosch bleef het maar herhalen, tijdens zijn zeven uur durende verhoor 
door de raadsheren van het Gerechtshof. Financieel zat Easy Life wél goed 
in elkaar, maar buitenstaanders wilden en konden dat niet begrijpen.

'Geen sprake van groot gat'

Oosterbosch legde uit dat de investeringen in polissen voor 121 procent gedekt 
waren. Hij rekende voor hoe de dekking in elkaar zat: onroerend goed, andere 
bezittingen en bovenal de eindwaarde van de polissen. 
"Van een groot financieel gat is bij Easy Life in de tijd dat ik er zat geen 
sprake geweest", legde hij uit.

Kern van het verschil met andere berekeningen is de manier waarop de 
waarde van de polissen vastgesteld wordt. Iedere accountant zal de actuele 
waarde van zulke polissen op de balans opnemen. 
Maar dat is iets 'van hoogopgeleide mensen die alleen in hokjes 
kunnen denken', vond de 56-jarige hoofdverdachte.

Eindwaarde

Hij vond dat je wel degelijk de eindwaarde van de polissen in de 
dekkingsberekening moet opnemen. 
Dat zijn de bedragen die uitgekeerd worden nadat de verzekerden overlijden, 
ook al kan dat nog jaren duren. 
Dat ze eens dood gaan is zeker en dus is het ook zeker dat Easy Life ooit de 
einduitkering binnen haalt, is zijn redenering.

Het verschil tussen beide waarnemingen van de werkelijkheid is groot. 
Easy Life kocht namelijk polissen voor slechts 25 procent van het uit te 
keren bedrag.

Omdat er premies betaald moesten worden en rente aan de beleggers 
zou er al snel een kastekort ontstaan. Maar Oosterbosch had allerlei 
financiële constructies bedacht om de kasstroom toch op peil te houden.

       

 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DEN BOSCH - Bij het Gerechtshof in Den Bosch begint woensdag 19-11 
de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de zaak Easy Life.

 Het Gerechtshof heeft maar liefst vijftien dagen in november, december en 
januari uitgetrokken om de geruchtmakende oplichtingszaak te behandelen.
 
Criminele organisatie

Vier mannen staan vanaf woensdag tot half januari voor het Gerechtshof. 
Dat zijn de twee hoofdverdachten John Wolbers uit Heeze en Frans Oosterbosch 
uit Helmond, die allebei door de rechtbank veroordeeld zijn tot 4,5 jaar gevangenisstraf. 
De twee andere verdachten, mannen uit Someren en Helmond, kregen twee en één 
jaar aan hun broek. 
Voor het Gerechtshof staan ze terecht wegens deelname aan een criminele 
organisatie en oplichting.

Polissen

Onder de naam Easy Life runden de vier vanuit Helmond een handel in 
Amerikaanse levensverzekeringspolissen. 
Ze beweerden dat ze in Amerika levensverzekeringspolissen opgekocht hadden 
van mensen die binnen afzienbare tijd zouden sterven. 
De verkopers konden zo nog zelf profiteren van het geld. 
De verkoopprijs lag aanzienlijk onder de waarde van de polis, die na hun 
dood tot uitkering zou komen. 
Het verschil was de winst voor Easy Life.

Geldproblemen

De Helmondse organisatie slaagde er in om bij Nederlandse kleine beleggers 
interesse te kweken. Easy Life incasseerde van beleggers 42 miljoen euro, 
maar kocht van dat geld slechts voor 7,6 miljoen euro polissen in. 
Easy Life kwam al snel in geldproblemen. 
Er kwam te weinig geld binnen, omdat afgekochte polishouders een stuk 
langer bleken te leven dan gedacht was. 
Aan de andere kant moest aan de 500 beleggers rente betaald worden. 
De vier gebruikten daar inleggelden voor. 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Beste bezoekers,

In onderstaande schema treft u de komende zittingsdagen aan in de Easy Life zaak.
Er is nog een korte regiezitting op 10 juni a.s (13.30 uur).

De onderstaande data's beginnen allemaal op 9.00 uur in Den Bosch.
Verwacht wordt dat de eind uitspraak begin februari 2015 zal plaats vinden.
(deze dagen zijn gereserveerde dagen in het gerecht, waarbij een uitloop mogelijk is)


DatumBehandeling :
13-nov-14Verhoor van verdachte F. Oosterbosch in eigen strafzaak
19-nov-14Verhoor van verdachte F. Oosterbosch in eigen strafzaak
24-nov-14Verhoor van verdachte J.Wolbers
27-nov-14Verhoor van verdachte J.Wolbers
02-dec-14Verhoor van verdachte Van de Vondervoort
04-dec-14Verhoor van verdachte Van de Vondervoort
09-dec-14Verhoor van verdachte Rijnaard
15-dec-14Verhoor van verdachte Rijnaard
18-dec-14Uitloopdag
19-jan-15Requisitoir in alle zaken
20-jan-15Pleidooi in zaak F Oosterbosch
22-jan-15Pleodooi in zaak J.Wolbers
26-jan-15Pleidooi in zaak Vondervoort
29-jan-15Pleidooi in zaak Rijnaard
30-jan-15Repliek, Dupliek en laatste woord in alle zaken
  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur Easy Life claimt 2 ton bij curator
HELMOND - 4-12-2013
Voormalig directeur Frits R. van Easy Life claimt zeker 2 ton bij de curator van het 
Helmondse beleggingsbedrijf. Het gaat volgens zijn advocaat Raoul van den Berg Jeths 
om salaris, pensioenpremie en schade door het beslag van de curator, vertelde hij woensdag.

 
Frits R. werd voor oplichting van beleggers en deelname aan een criminele organisatie 
veroordeeld tot 1 jaar cel. De civiele rechter oordeelde echter dat hij niet aansprakelijk 
is voor het miljoenentekort dat is ontstaan door het wanbeleid bij Easy Life. 
De curator ging niet in beroep tegen die uitspraak.
Helmonder Frits R. (61) zegt onder meer dat hij schade heeft geleden door het onrechtmatige 
beslag van de curator op zijn bezittingen. Zijn advocaat wil de claim verder niet toelichten. 
De curator wijst de schadeclaim af en beraadt zich nog over de financiële afwikkeling van het arbeidscontract.
De gedupeerde beleggers reageren woensdag verontwaardigd op de claim. 
„Ik vind het niet kunnen dat je het waagt om nog geld uit de pot van de gedupeerden te eisen 
terwijl je zelf aan het drama hebt meegewerkt”, reageerde voorzitter Cees Montens van de stichting van gedupeerden.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Toezichthouders Easy Life verwerpen 
kritiek op handelen
AMSTERDAM - 3 -12 -2013 

Toezichthouders hebben dinsdag alle kritiek van de beleggers in Easy Life 
op hun handelwijze in deze zaak van de hand gewezen.
Ze hadden niet vroegtijdig aan de bel hoeven te trekken, om te voorkomen 
dat nog meer beleggers in Easy Life zouden stappen. De Autoriteit Financiële Markten, 
De Nederlandsche Bank en het Openbaar Ministerie kwamen de beleggers dinsdag bij 
een zitting van de rechtbank in Amsterdam op geen enkele wijze tegemoet. 
Die beleggers vonden dat deze instanties al in 2006 en 2007 alarm hadden moeten slaan, 
op grond van wat ze toen wisten of vermoedden.
Justitie deed inval
De beerput ging pas volledig open toen Justitie in september 2008 een inval deed bij de 
Helmondse beleggingsfirma. Die haalde bij beleggers 42 miljoen euro op om te investeren 
in Amerikaanse levensverzekeringen. 
Daarvan werden er maar weinig gekocht, verreweg het meeste geld verdween in de zakken 
van de mannen achter Easy Life.
De AFM en DNB vonden dat er in de zaak nimmer aanleiding was om sneller dan normaal 
gebeurt de openbaarheid te kiezen. 
Het OM liet weten dat opening van zaken waarschijnlijk tot verdwijning van bewijsmateriaal 
en de vlucht van de oplichters had geleid.
"Het vangen van boeven"
Advocaat Rob Silvertand van de Stichting Gedupeerden Easy Life zei over dat laatste argument 
dat het OM de voorkeur had gegeven aan "het vangen van boeven" boven een ordentelijke 
waarschuwing van niets vermoedende beleggers.
De rechtsbank doet op 19 februari uitspraak.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


Polissen Easy Life verkocht

De Amerikaanse levensverzekeringen die het 
Helmondse bedrijf Easy Life kocht als belegging 
voor bijna vijfhonderd klanten zijn allemaal verkocht.
Foto:  ANP
Curator Jaap van der Meer schrijft dat in het laatste verslag over het faillissement van het Helmondse 
beleggingsbedrijf dat vorige week is gepubliceerd.
Vier directeuren van Easy Life werden veroordeeld voor oplichting en deelname aan een 
criminele organisatie, omdat er van 42,5 miljoen inleg maar 9 miljoen euro werd geïnvesteerd. 
Het overige deel werd gebruikt om hun luxueuze levensstijl te betalen.
Directeur Frans O. van Easy Life heeft altijd volgehouden dat beleggen in Amerikaanse levenspolissen zeer lucratief is.
Opbrengst
De exacte opbrengst van de verkoop staat niet genoemd. 
De curator wilde de cijfers maandag niet nader toelichten. De beheerder van de portefeuille vertelde dat de 31 resterende polissen 
zijn verkocht voor 4,7 miljoen dollar. Het is nog niet bekend wanneer en hoeveel de curator de schuldeisers kan uitbetalen.
Gedupeerde beleggers in Easy Life hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Autoriteit Financiële Markten, 
de Nederlandsche Bank en het Openbaar Ministerie. 
Zij zeggen dat ze niet zijn gewaarschuwd terwijl de instanties wisten dat hun inleg niet werd belegd. 
De zaak dient dinsdag bij de rechtbank in Amsterdam.
Door: ANPZitting 18 november 2013 (Den Bosch)

Wat erg opviel tijdens het bijwonen van deze zitting is dat het hof zich erg goed voorbereid
had op de materie van de polissen. Ze stelde vragen die diep ingingen op de werking van de polissen.
De getuigen–deskundige wist op niet alle vragen een antwoord te geven.

Als getuigen-deskundige was een dame opgeroepen die voor Milliman werkte in die periode en
daarna door het OM de opdracht kreeg om onderzoek te doen naar de investeringen van
Easy Life in Life Settlements.

Hierbij heeft ze duidelijk de opdracht gekregen om:

11) Te onderzoeken wat het rendement van de polissen was die in bezit van EL waren, kort voor de inval.

22) Te onderzoeken wat het rendement zou zijn , als alle gelden die EL binnen had besteed zouden zijn aan polissen.

Het antwoord op vraag 1 was dat het onmogelijk zou zijn om aan de betalingsverplichting te voldoen
om zo de investeerders terug te betalen. Er waren niet voldoende polissen aangekocht.

Het antwoord op vraag 2 was dat het wel haalbaar was geweest, maar dat er risico’s aan verbonden waren.

Daarnaast waren er nog vele vragen op de rapportage en samenwerking van Milliman en Easy Life.

Na een onderbreking waren de advocaten aan de beurt om vragen te stellen.

Ze stelde verschillende vragen zoals; of ze van een Lisa certificaat gehoord had, antwoord was nee.
Op de vragen op polissen als onderpand gebruikt kunnen worden dacht ze dat dit wel mogelijk was ,
maar dit was niet de directe opdracht om te onderzoeken.

Op de vraag of er bekendheid was met een “Open End Funds” in tegenstelling met een “Closed End Funds”
met polissen wist ze geen antwoord te geven.

Ook de belangrijke vraag of er gebruik gemaakt is (met het berekenen van de rendementen) met de rekenmodellen
voor de polissen zoals deze in de bedrijfsvoering (laptops) van Easy Life stonden werd beantwoord dat ze
deze rekenmodellen niet gezien heeft, deze niet kent en dus geen gebruik van gemaakt heeft.

===============================================
Beslissingen op onderzoekswensen in hoger beroep Easy Life

's-Hertogenbosch , 15-2-2013


Het hof heeft beslist op verzoeken van de raadslieden in de strafzaken tegen vier verdachten inzake het beleggingsbedrijf Easy Life Investments.
De verzoeken werden gedaan tijdens de zitting van 30 januari 2013.

Getuigeverhoren

Het hof heeft beslist dat 76 personen gehoord zullen worden als getuige. Daaronder bevinden zich onder meer een groot aantal beleggers
en hun adviseurs, de teamleider van het onderzoek en personen die eerder in het kader van de zaak een rapport hebben opgesteld.
De getuigen zullen worden gehoord door raadsheer-commissarissen. Dit zijn de raadsheren die deel uitmaken van de strafkamer die de zaak behandelt.
Die verhoren zullen niet openbaar zijn.

Onderzoek

Daarnaast heeft het hof de advocaten-generaal opgedragen onderzoek te laten doen naar de ontwikkeling van de waarde van de
levenspolissenportefeuille en de herkomst van een zich in het dossier bevindende presentatie.

Reclasseringsrapport

Ook heeft het hof ten aanzien van twee verdachten aan de advocaten-generaal verzocht om een (aanvullend) reclasseringsrapport te laten opmaken.

Afgewezen verzoeken

Enkele verzoeken zijn door het hof afgewezen. Het gaat onder meer over een verzoek om het horen van de officier van justitie.
En een verzoek om een deskundige het rapport van KPMG en de onderliggende stukken te laten bekijken en zijn bevindingen te laten rapporteren.Planning

Op 24 april om 13.30 uur staat een volgende regiezitting gepland.
Daarin wordt onder meer de voortgang van de verhoren en onderzoeken bekeken.


ul hier de inhoud van uw pagina in

EasyLife-gedupeerden.nl