RECHTSZAAK 2012

Op deze pagina treft de informatie over de rechtzaken vanaf  januari 2012 aan.


Bron: Omroep Brabant;

Speculeren op dood van Amerikanen was 'erg link', 
zeggen getuige-deskundigen over Easy Life

Laatst gewijzigd: woensdag 18 september 2013 - 18:04 | Auteur: Alice van der Plas


DEN BOSCH - Het Gerechtshof in Den Bosch boog zich woensdag weer eens over de zaak Easy Life. 
Twee getuige-deskundigen werden gehoord en noemden het speculeren met levenspolissen van Amerikanen 'erg link'. 
Een van de advocaten haalde flink naar ze uit.

De zaak rond het Helmondse beleggingskantoor Easy Life duurt nu al jaren. 
Het kantoor wordt beschuldigd van oplichting, twee directeuren zijn al veroordeeld tot vijf jaar cel. 
Honderden gedupeerden die samen miljoenen hadden geïnvesteerd, zijn hun geld kwijt. 
Nu is er dus een hoger beroep.

Geen sinecure
En dat hoger beroep wordt ook geen sinecure. 
In totaal moeten zo'n tachtig getuigen opnieuw gehoord worden. 
Woensdag was een belangrijke dag, twee getuige-deskundigen die een rapport hadden geschreven voor justitie over Easy Life werden gehoord. 

Volgens de getuige-deskundigen was het beleggingsproduct waar Easy Life in handelde een onhaalbare zaak. 
Easy Life kocht levenspolissen van Amerikanen. 
Als die doodgingen, zou dat een flink rendement opleveren. 
Maar volgens de getuige-deskundigen bewandelde Easy Life met de aankoop van 44 polissen wel een erg 'linke' weg. 
Justitie leunde tijdens de rechtszaak flink op dit rapport. 

Banden met Easy Life
Maar volgens advocaat Mark Teurlings hadden de getuige-deskundigen banden met Easy Life. 
Volgens de advocaat kocht het Amerikaanse bedrijf Milliman levenspolissen in voor Easy Life. 
De getuige-deskundige heeft in Nederland een kantoor voor Milliman opgezet.  

De beschuldiging leidde tot grote verbazing. 
Het gerechtshof wil nu het materiaal zien waar de advocaat zich op baseert en sluit nieuw onderzoek naar de rol van Milliman bij Easy Life niet uit. 
De getuige-deskundige gaat opheldering vragen bij Milliman.  


---------------------------------------------------
Easy Life directeur Wolbers ook uit voorarrest

DEN BOSCH – Voormalig directeur John Wolbers (38) van het failliet verklaarde beleggingsfonds Easy Life mag het hoger beroep 
tegen zijn celstraf voor oplichting in vrijheid afwachten.

Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat maandag bepaald. Wolbers werd in mei tot 4,5 jaar celstraf veroordeeld. 
Hij was op dat moment al ruim 2 jaar vrij, maar de rechter stuurde hem direct terug naar de gevangenis. 
Wolbers komt dinsdagochtend vrij.

Vrijdag werd al de andere hoofdverdachte ex-directeur Frans Oosterbosch vrijgelaten.

Het is nog onbekend wanneer het hoger beroep dient.

Hoofdverdachte fraudezaak Easy Life vrijdag vrij

 

donderdag 30 augustus 2012 | 18:35 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 30 augustus 2012 | 18:40

Tekstgrootte 

ANP

 
DEN BOSCH – Frans Oosterbosch, voormalig directeur van het Helmondse beleggingsfonds Easy Life, 
komt vrijdag weer vrij uit voorarrest.

Het gerechtshof heeft dat donderdag bepaald. Oosterbosch werd in mei tot 4,5 jaar celstraf veroordeeld voor oplichting 

en deelname aan een criminele organisatie. Hij was op dat moment al ruim 2 jaar vrij, maar de rechter stuurde hem direct 
terug naar de gevangenis. Oosterbosch ging in hoger beroep. Hij heeft tot dusver in totaal 21 maanden in voorarrest gezeten.

Easy Life ging in 2008 failliet.
Anders dan aan de 500 beleggers was beloofd, werd maar een klein deel van 42 miljoen euro inleg geïnvesteerd. 
De verdachten kochten van de inleg huizen, bedrijfspanden en dure auto's.

Het hof kan niet zeggen waarom het voorarrest van de voormalig directeur is geschorst maar zegt in het algemeen dat 
persoonlijke tegen maatschappelijke belangen worden afgewogen. 
Advocaat Mark Teurlings van de verdachte zegt dat hij vooral heeft aangevoerd dat het nog lang gaat duren 
voordat het hoger beroep zal dienen.

John Wolbers (37) uit Heeze die ook 4,5 jaar cel kreeg, zit nog vast. Het hof in Den Bosch oordeelt maandag over zijn voorarrest.

 XXXXXXXXXXXXX

Hoofdverdachten Easy Life blijven in de cel

 

  donderdag 10 mei 2012 | 21:58 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 10 mei 2012 | 22:05

 

DEN BOSCH - De twee hoofdverdachten in de fraudezaak van het Helmondse beleggingsbedrijf Easy Life
blijven in de gevangenis. Het gerechtshof in Den Bosch heeft hun verzoek om vrijlating donderdag afgewezen,
meldde advocaat Mark Teurlings namens beide ex-directeuren.

John Wolbers (37) uit Heeze en Frans Oosterbosch (53) uit Budel werden twee weken geleden tot 4,5 jaar celstraf
veroordeeld voor oplichting en deelname aan een criminele organisatie.

Ze waren op dat moment al ruim twee jaar vrij maar de rechter stuurde ze direct terug naar de gevangenis.
Tot ieders verrassing werden ze in de rechtbank aangehouden en afgevoerd. Ze wachten nu in de gevangenis
hun hoger beroep tegen de veroordeling af. 

Het gerechtshof in Den Bosch maakt het besluit vandaag officieel bekend. 


De verdachten werden in september 2008 gearresteerd. Easy Life ging korte tijd later failliet. 

Anders dan aan de
500 beleggers was beloofd, werd maar een klein deel van 42 miljoen euro inleg geïnvesteerd.
De beleggers werd niet verteld dat van hun geld huizen, bedrijfspanden en dure auto's werden gekocht, aldus de rechter.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Celstraffen voor directeuren Easy Life-concern 
's-Hertogenbosch  , 26-4-2012  www.rechtspraak.nl
Twee directeur-grootaandeelhouders van het Helmondse Easy Life-concern, een 37-jarige man uit Heeze en
een 53-jarige man uit Budel, moeten 4,5 jaar naar de gevangenis.
De rechtbank ‘s-Hertogenbosch acht bewezen dat de mannen honderden beleggers hebben opgelicht.
De twee werden eveneens veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie.
Een andere aandeelhouder, een 55-jarige man uit Someren, werd wegens dezelfde feiten veroordeeld tot een
celstraf van twee jaren en een 59-jarige directeur uit Helmond kreeg een gevangenisstraf van een jaar opgelegd.
Oplichting
Volgens de rechtbank staat vast dat de verdachten honderden mensen hebben opgelicht door het overgrote deel
van het inleggeld niet -zoals voorgespiegeld en overeengekomen- te besteden aan Amerikaanse levenpolissen,
maar aan andere zaken zoals onroerend goed, auto’s en duurbetaalde adviseurs.

In totaal ontving het Easy Life-concern,
dat bestaat uit diverse rechtspersonen, in de periode van september 2006 tot en met augustus 2008 ruim 42 miljoen
euro aan inleggelden. Daarvan werd voor zo’n 9 miljoen euro aan polissen gekocht.

De financiële administratie in het concern werd volgens de rechtbank van meet af aan op ondoorzichtige en
onverantwoorde wijze gevoerd. Er was nauwelijks of geen zicht op de geldstromen.
Ook was de bedrijfsvoering er niet op gericht om inleggelden zoveel mogelijk te besteden aan het kopen van
levenpolissen.

De verdachten wisten of konden weten dat het zo snel en zo veel mogelijk kopen van levenpolissen noodzakelijk
was om alle verplichtingen aan de inleggers te kunnen nakomen.
Op een gegeven moment werden de schulden aan de inleggers en andere crediteuren betaald met het geld van
nieuwe inleggers. Toen het gat tussen de inleg en de gelden die werden besteed aan levenpolissen werd ontdekt,
moest een aanzienlijk deel van de inleggelden worden gebruikt om het bedrijf te saneren.
Nog steeds werd door verdachten bij lange na niet 70 tot 100% van het inleggeld besteed aan het kopen van levenpolissen,
wat de inleggers wel was toegezegd.
Door op deze onverantwoorde en lichtzinnige wijze het bedrijf te besturen, moet het de verdachten duidelijk zijn geweest
dat het niet mogelijk was de contractuele verplichtingen aan de inleggers (op den duur) na te komen.
Deelname criminele organisatie
De rechtbank oordeelt dat de verdachten deel uit maakten van een organisatie die het oogmerk had om misdrijven te plegen.
Ze gaven op grootschalige wijze en gedurende een lange periode geld uit aan andere doelen dan was overeengekomen
met de beleggers. De contractuele verplichtingen van het Easy Life-concern aan bestaande beleggers werden nageleefd
dankzij de inleg van nieuwe beleggers. In die zin was sprake van een “piramidespel”.
Een aanzienlijk deel van het inleggeld is bovendien direct of indirect naar de verdachten dan wel naar aan hen verbonden
rechtspersonen gevloeid.
Ook werd er gedurende enkele jaren geen rekening en verantwoording opgesteld bijvoorbeeld door deponering van de
jaarrekeningen. Ook was er een gebrek aan (financiële en organisatorische) transparantie binnen het Easy Life-concern.
De verkopers van lifesettlements hadden geen inzicht in de daadwerkelijke belegging van de gelden die ze inden,
laat staan dat de beleggers dit inzicht hadden.
De rechtbank ziet de 37-jarige man uit Heeze, de 53-jarige man uit Budel en de 59–jarige man uit Helmond als leiders van
de criminele organisatie.
Straf
De rechtbank oordeelt dat de verdachten zich hebben schuldig gemaakt aan oplichting en deelneming aan een
criminele organisatie waardoor honderden inleggers voor miljoenen euro’s gedupeerd raakten.
Dit soort fraude schaadt het vertrouwen van het publiek en schaadt de belangen van de integere financiële instellingen
en het functioneren van de financiële markt.
De verdachten hebben de schijn van succesvol handelen gewekt, waardoor veel investeerders hebben besloten in te
stappen. Een groot deel van hun inleg werd echter gebruikt om onder andere een luxueuze levensstijl te bekostigen.
De verdachten hebben hun eigen financiële belangen vooropgesteld en de belangen van de inleggers daaraan
ondergeschikt gemaakt.
Straf 37-jarige man uit Heeze en 53-jarige man uit Budel
Bij dergelijke grootschalige fraudes komen de verdachten die daaraan leiding hebben gegeven voor een forse vrijheidsstraf
in aanmerking.
Uit jurisprudentie bij soortgelijke grootschalige fraudezaken blijkt een vrijheidsstraf van 5 jaar in beginsel passend.
De rechtbank ziet geen aanleiding om bij de strafoplegging onderscheid te maken tussen de 37-jarige man en de
53-jarige man. Weliswaar is de Heezenaar een langere tijd actief geweest bij Easy Life en wordt hij ook veroordeeld wegens
bezit van een wapen en munitie, maar de Budelnaar had een initiërende rol en heeft verklaard een aanzienlijk geldbedrag
voor zichzelf te hebben aangewend.
De rechtbank oordeelt dat de redelijke termijn in deze strafzaak is overschreden. Volgens de Hoge Raad moet een strafzaak
in beginsel binnen twee jaren zijn afgerond om te voorkomen dat een verdachte langer dan redelijk is moet leven onder de
dreiging van een (verdere) strafvervolging. In deze strafzaak heeft de vervolging ongeveer drie jaar en acht maanden
heeft geduurd. De rechtbank compenseert de overschrijding van de redelijke termijn met een strafkorting van zes maanden.
Dat betekent dat de beide mannen een celstraf van 4,5 jaar krijgen opgelegd.
Straf 55-jarige man uit Someren
De Somerenaar was niet de leider van de criminele organisatie, maar was wel een lange periode actief in de criminele
organisatie. Daarom is een straf van 2,5 jaar in beginsel passend.
Met aftrek van de strafkorting van zes maanden wegens overschrijding van de redelijke termijn, betekent dit een celstraf
van 2 jaar.
Straf 59-jarige man uit Helmond
Omdat de man uit Helmond niet de bedenker/initiatiefnemer is geweest van de fraude en hij korter dan de andere verdachten
actief is geweest in deze grote fraudezaak, acht de rechtbank een gevangenisstraf van 1,5 jaar in beginsel passend.
Na aftrek van de strafkorting wegens het overschrijden van de redelijke termijn, krijgt de man een celstraf van 1 jaar opgelegd.
Schadevergoedingmaatregel
De rechtbank legt geen schadevergoedingsmaatregel op omdat niet valt uit te sluiten dat de inleggers nog geld ontvangen.
Daarom kan de rechtbank in deze strafzaak niet goed berekenen wat de werkelijk geleden schade is die de inleggers
hebben geleden. 
Opheffen schorsing voorlopige hechtenis
De mannen zijn in het verleden vele jaren werkzaam geweest als financiële dienstverlener en hebben veel contacten in die
branche. Ze hebben met anderen gedurende een lange periode beleggers benadeeld voor vele miljoenen euro’s.
Gelet hierop acht de rechtbank het aannemelijk dat er een reëel gevaar bestaat dat de twee mannen zich in de toekomst
wederom aan soortgelijke delicten schuldig zullen maken. En omdat er nog vrees voor herhaling is van zeer ernstige
strafbare feiten, heft de rechtbank de schorsing van de voorlopige hechtenis op.
Uitspraken: BW3786, BW3958, BW3959, BW4011


Celstraffen in zaak Easy Life,
geen schadevergoeding aan gedupeerden
Laatst gewijzigd: donderdag 26 april 2012 - 15:01 | Auteur: Hessel Rippe


DEN BOSCH - Vier voormalig directeuren van het failliet verklaarde beleggingsbedrijf Easy Life uit Helmond zijn donderdag veroordeeld voor oplichting en
deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank in Den Bosch legde aan de twee hoofdverdachten John Wolbers en Frans Oosterbosch 4,5 jaar celstraf op.
De directeuren hoeven geen schadevergoeding te betalen aan de gedupeerden.
Voor de rechtbank in Den Bosch kreeg Henk van de Vondervoort twee jaar celstraf, Frits Rijnaard krijgt één jaar cel.
Alle verdachten krijgen zes maanden strafvermindering door te lange gerechtelijke procedure. Ook wordt hun voorarrest van zeventien maanden van de straf afgetrokken.
Dit betekent dat alleen Oosterbosch en Wolbers de cel in gaan.

Criminele organisatie
De rechter noemde donderdag de financiële administratie van Easy Life 'ondoorzichtig en onverantwoord' en het product Easy Life 'verre van realistisch'.
De rechtbank zegt dat de directeuren medeplichtig zijn aan oplichting en dat ze schuldig zijn aan deelname aan een criminele organisatie waar Frans Oosterbosch en John Wolbers de leiders van zijn. 


Beleggers staken in totaal 42 miljoen euro in Easy Life. Het geld was bestemd voor de aankoop van Amerikaanse levenspolissen.
Maar volgens justitie gaf de directie het geld heel ergens anders aan uit, zoals dure auto's, huizen, luxe kantoorpanden en dure adviseurs.
In totaal ging 35 miljoen op aan andere zaken.

'Oplichting in meest pure vorm'
Eerder werden er door justitie jarenlange gevangenisstraffen geëist tegen de vier verdachten.
Vier weken geleden eiste de officier van justitie ruim vijf jaar cel tegen de twee hoofdverdachten John Wolbers en Frans Oosterbosch. 

De officier van justitie noemde Easy Life toen 'oplichting in zijn meest pure vorm'.
Hij beschuldigde John Wolbers ervan vijf miljoen euro van beleggers privé te hebben verkwist.
Bij Oosterbosch was dat volgens de officier tien miljoen euro. Beide directeuren ontkenden.
De vier verdachten gaven vooral elkaar de schuld van het debacle.

Knokken om rond te komen
De zaak Easy Life heeft jaren geduurd. In 2008 deed justitie invallen bij het bedrijf en de woningen van de directeuren.
Voor de vijfhonderd gedupeerde beleggers was de zaak een lijdensweg.
"Velen knokken om elke maand rond te komen", vertelde gedupeerde Hans Gilsing vier weken geleden na de laatste zitting.

De gedupeerden zijn niet alleen boos op de directie van Easy Life.
Ze hebben ook het Openbaar Ministerie, de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank aangeklaagd.
Volgens de gedupeerden hebben deze instanties veel te laat ingegrepen, waardoor veel nietsvermoedende beleggers hun geld investeerden bij Easy Life. 

Link naar site Omroep Brabant: "onder Ons" over Easy Life.
http://www.omroepbrabant.nl/?program/947382/Onder+Ons.aspx


 

 

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Gedupeerden Easy Life dagen AFM, DNB en OM
Laatste update:  2 april 2012 06:08 info
 
WAALWIJK - Een grote groep beleggers in het failliet verklaarde 
Helmondse bedrijf Easy Life sleept de Autoriteit Financiële Markten (AFM), 
De Nederlandsche Bank (DNB) en het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechter.
De 275 verenigde beleggers zeggen dat de drie partijen nalatig zijn geweest omdat 
ze lang wisten dat hun inleg niet werd geïnvesteerd en toch niet in actie kwamen.
Volgens meest recente berekeningen investeerden ongeveer 500 mensen 42,5 miljoen 
euro in Easy Life. Maar van het geld werd slechts 9 miljoen euro belegd in Amerikaanse levensverzekeringen.
 
In september 2008 greep het OM in en werden de directeuren van het bedrijf gearresteerd. 
Nadien ging Easy Life failliet. De grootste groep beleggers heeft tot dusver geen cent terug gezien.

 

Oplichting
De stichting Gedupeerden Easy Life zegt dat de AFM, DNB en OM al wisten van de 
oplichting toen nog maar weinig mensen geld hadden belegd. 
''Door dat niet op meteen naar buiten te brengen hebben nog meer mensen hun vaak 
zuurverdiende euro's belegd'', zegt hun advocaat Rob Silvertand in een verklaring die maandag verschijnt.
Silvertand: ''Ondanks vroegtijdige kennis van de fraude heeft het zo'n 2,5 jaar geduurd tot het OM ingreep. 
Hadden deze drie instanties hun bevoegdheden om te waarschuwen gebruikt dan hadden
zij veel leed kunnen voorkomen.''

 

Kritiek
Op de rol van met name de AFM is al eerder kritiek geweest. De curatoren van Easy Life 
constateerden ruim drie jaar geleden al dat de AFM al eind 2005 berichten kreeg van verontruste beleggers. 
In mei 2006 wist de toezichthouder dat inleg niet werd belegd.
''De AFM was in een vroegtijdig stadium op de hoogte van het malafide karakter van het 
beleggingsproduct. Curatoren hadden zich kunnen voorstellen dat de AFM de beleggers wél had 
gewaarschuwd'', schreven ze destijds.

 

Frans O.
Begin 2007 deed de AFM aangifte tegen directeur Frans O. 
Het Openbaar Ministerie heeft eerder al laten weten dat er op dat moment te weinig aanleiding 
was voor een strafrechtelijk onderzoek. De suggestie dat onnodig veel beleggers zijn gedupeerd, 
werd kort na de arrestatie van de betrokkenen al tegengesproken.
AFM, DNB en OM hebben de dagvaardingen voor de collectieve procedure kort voor het weekeinde ontvangen. 
Ze wijzen tot nu toe iedere aansprakelijkheid af.Overheid voor rechter in zaak-Easy Life

maandag 2 april. (vandaag meer in het ED)

  

EINDHOVEN/HELMOND - De gedupeerde Easy Life-beleggers stappen naar de rechter. 
Volgens de advocaat van de meer dan 400 beleggers zijn het Openbaar Ministerie, 
de Nederlandsche Bank (DNB) en de AFM – de Autoriteit Financiële Markten – nalatig geweest in deze kwestie.

De advocaat van de gedupeerden, mr. R. Silvertand van het Waalwijkse kantoor Silver, maakt dat maandag officieel bekend. 
"Deze drie partijen hebben zitten slapen in deze kwestie", aldus Silvertand.
De gedupeerden hebben zich verzameld in een stichting, STELG genoemd. 


De gedupeerde beleggers verwijten AFM, DNB en Justitie dat deze instanties niet ingrepen bij Easy Life terwijl ze 
wisten dat het bedrijf de zaak aan het oplichten was, zo betoogt Silvertand. 


Pas tweeëneenhalf jaar nadat Easy Life van start ging, deed de FIOD een inval bij het Helmondse bedrijf 
en in de woningen van een aantal werknemers. 
Daarbij werden vier directeuren gearresteerd, waaronder John Wolbers en Frans Oosterbosch. 
Alle vier staan momenteel terecht voor de Bossche rechtbank.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Advocaten Easy Life: 'Er is nog 22 miljoen'
Laatst gewijzigd: dinsdag 27 maart 2012 - 15:50 | Auteur: Karin Kamp (Omroep Brabant)
DEN BOSCH - 
Bij het failliete beleggingskantoor Easy Life uit Helmond valt wellicht nog geld te halen voor gedupeerden. 
Die suggestie wekken de advocaten van de directie van Easy Life.

Vier topmannen van Easy Life staan terecht voor oplichting. 
Volgens justitie is van de 42 miljoen euro die beleggers aan Easy Life gaven, 35 miljoen euro verdwenen. 
Maar volgens advocaat Mark Teurlings, die Easy-Lifedirecteur Frans Oosterbosch verdedigt, is dat onzin. 
De advocaat hield dinsdagochtend zijn pleidooi.Nog 22 miljoen aan polissen

 
"Het geld is niet verdwenen, het is gebruikt", zei Teurlings voor de rechtbank. 
"Er is voor negen miljoen aan levensverzekeringen gekocht in Amerika, dat is nu 22 miljoen euro waard". 
Easy Life belegde in levensverzekeringen en beloofde met het product een rendement van 9 procent. 


Volgens Teurlings zit het geld in een stichting en kunnen de curatoren er niet bij. 

"Het moet nu niet in verkeerde handen vallen. Het geld komt laat terug, maar is dus voor een groot deel niet weg".'KPMG niet onafhankelijk'
Ook betoogde Teurlings dinsdagochtend voor de rechtbank dat KPMG niet onafhankelijk is geweest. 
Het accountantskantoor deed onderzoek naar het geld dat directeuren Wolbers en Oosterbosch privé hebben uitgegeven. 
Daaruit zou blijken dat vooral Oosterbosch grote privé-uitgaven deed met geld van beleggers. 


Volgens Teurlings werden bij hem op kantoor anoniem twee sheetjes afgegeven door 'iemand met gewetenswroeging'. 
Daaruit blijkt dat KPMG in 2007 zakelijk advies gaf aan Easy Life. Volgens Teurlings is het accountantskantoor niet objectief geweest. 
 


Link naar omroep Brabant: Gesprek met Mr. Teurlings
 
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1717581193/Advocaten+Easy+Life+Er+is+nog+22+miljoen.aspx


 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Advocaat Wolbers wil vrijspraak 
in zaak Easy Life

 

  donderdag 22 maart 2012 | 20:35 | Bron ED.nl
 

DEN BOSCH - Easy Life-directeur John Wolbers zegt dat hij onschuldig is aan 
oplichting van beleggers en verduistering van miljoenen euro's. Wolbers zei dat 
donderdag voor de Bossche rechtbank.

De advocaat van Wolbers, mr. M. van Gessel, heeft daarom vrijspraak gevraagd
voor zijn client. 'Het openbaar ministerie heeft niet wettig en overtuigend kunnen 
aantonen dat hij zich daar schuldig aan heeft gemaakt', aldus Van Gessel.

De advocaat bestreed niet dat er vele miljoenen euro´s uit de kas van Easy Life 
waren gehaald. Maar daar was Wolbers niet verantwoordelijk voor. 
'Toen hij er achter kwam dat dit gebeurde, heeft hij uit alle macht geprobeerd te 
redden wat er te redden viel voor de beleggers.' ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Miljoenen Easy Life blijven spoorloos
door door onze redactie (bron; digitale Telegraaf 6-2-2012)

De ruim vijfhonderd investeerders die dachten tussen 2006 en 2008 via beleggingsbedrijf
Easy Life uit Helmond voor 42 miljoen euro belegd te hebben in Amerikaanse
levensverzekeringen krijgen hun geld zeer waarschijnlijk nooit terug. 

Ondanks een onderzoek van het KPMG is nog steeds niet duidelijk waar alle miljoenen zijn gebleven.

Dat bleek donderdag tijdens de rechtszaak tegen ex-directeuren John Wolbers (37) uit
Heeze en Frans Oosterbosch (53) uit Budel en tegen medeverdachten
Henk de Voondervoort (55) uit Someren en Frits Rijnaard (59) uit Helmond.
De inleg voor de investeerders was minimaal een halve ton.

Het openbaar ministerie had van de rechtbank de opdracht gekregen accountantskantoor
KPMG een onderzoek te laten doen naar de bankrekeningen van Wolbers en Oosterbosch.

Officier van justitie mr. W. van Horen beschuldigt beide van miljoenenfraude,
deelname aan een criminele organisatie en verduistering in dienstverband.
Volgens de officier verkwanselden ze 36 miljoen euro aan onder andere dure
auto’s en onroerend goed. De Voondervoort en Rijnaard zouden hieraan medeplichtig zijn.

„Uit het rapport zal tijdens de inhoudelijk behandeling in maart blijken dat ik privé
geen geld heb gebruikt van de investeerders”, aldus John Wolbers.
„Ik ben naar de hoeren geweest en dronk veel champagne, ik had dure auto’s, maar dat was van mijn eigen geld.”

Hij beschuldigt juist zijn vroegere kompanen ervan miljoenen achterover te hebben gedrukt.

De gedupeerden zijn vooral oudere mensen die dachten met hun zuurverdiende geld nog
wat extra voor hun oude dag te kunnen verdienen. Easy Life beloofde een rendement van 9 procent per jaar.

In Amerika is het de normaalste zaak van de wereld dat je als oudere je levensverzekering
te koop aanbiedt. Als een Amerikaanse oudere zou komen te overlijden, gaat de uitkering
naar (Nederlandse) investeerders zoals beleggingsbedrijf Easy Life.

De inhoudelijke behandeling start op 19 maart en gaat een week duren.
Op 26 april komt de rechtbank met een vonnis.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~````````````````````````````````````````

Ex-directeur Easy Life:
onderzoek KPMG besmet

  donderdag 02 februari 2012 | 12:44 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 02 februari 2012 | 12:50

 

DEN BOSCH -
Het onderzoek dat accountant KPMG heeft gedaan naar miljoenen aan privébestedingen
van de directeuren John W. en Frans O. uit de inleg van beleggers in Easy Life is niet
onafhankelijk, en dus besmet.


Advocaat Mark Teurlings van hoofdverdachte Frans O. heeft dat donderdag gezegd tijdens de laatste regiezitting
in de slepende strafzaak. 
Volgens de raadsman heeft John W. in een voorbespreking geprobeerd de onderzoekers
van KPMG te beïnvloeden. De invloed is terug te zien in de resultaten van het onderzoek, zegt Teurlings.

John W. zelf noemt het volstrekte onzin dat hij de accountants onder druk heeft gezet.
De voorbespreking met KMPG ging niet over de inhoud, reageerde hij donderdag.

Ook officier van justitie Wil van Horen noemde het rapport van KPMG betrouwbaar en zegt dat er geen verzuim is gepleegd.
Over het eindresultaat van het langverwachte onderzoek werd donderdag niks gezegd.

Miljoenen
Vier directeuren van het Helmondse beleggingsbedrijf Easy Life werden in september 2008 gearresteerd
omdat van de inleg van 42 miljoen euro van ruim 400 beleggers maar 7,5 miljoen was geïnvesteerd.
Het Openbaar Ministerie beschuldigt ze van oplichting, verduistering en deelname aan een criminele organisatie.

Het vermoeden bestaat dat de twee directeuren privé ongeveer 12 miljoen euro van de beleggers hebben besteed.
KPMG moest uitzoeken welk bedrag de verdachten persoonlijk hebben uitgegeven.
Het lijkt er op dat de schuld steeds minder komt te liggen bij John W., het boegbeeld van Easy Life.

Deskundigen
De rechtbank in Den Bosch staat toe dat de deskundigen van KPMG bij de voortgang van de rechtszaak worden
gehoord over de voorbespreking en hun onderzoeksresultaten.

Voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak zijn nog eens zes dagen gereserveerd.
De zaak gaat op 19 maart verder met het verhoor van de accountants.
De officier van justitie zal een dag later straf eisen tegen de twee hoofdverdachte ex-directeuren.

 

EasyLife-gedupeerden.nl